Тези теми представят едни от най-наболелите проблеми, свързани с гражданските права в Европа днес. От предизвикателства към свободата на предвижване, до продължаващата дискриминация и следене, темите са представени по достъпен начин, допълнени от казуси и връзки (линкове) към учебни материали. След като се запознаете, може да се присъедините към дебата като се свържете с активисти, работещи по тези теми. Ще можете сами да разработвате учебни материали на нашия MOOC (масивни открити онлайн курсове) или в нашето „Идейно пространство“(Idea Space).

Дигитална сигурност

Права на ромите

Трудови и социални права

ГРАЖДАНСТВО