Дигитална сигурност

Права на ЛГБТИ

Права на ромите

Трудови и социални права

ГРАЖДАНСТВО

СЪЗДАВАЙ | ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Нашата транснационална СЪЗДАВАЙ/ВЪЗДЕЙСТВАЙ програма за обучение се стреми да използва импулса на активисти, творци, технологични разработчици и граждански движения в цяла Европа да работят съвместно в подкрепа защитата на правата си.

Относно

Съществува огромна пропаст между правата, гарантирани от ЕС и тяхното действително упражняване. Неясно формулираните закони, липсата на реални възможности за тяхното прилагане или страхът от репресивни мерки са сред причините, непозволяващи на хората да бъдат запознати с правата си и да се ползват от тях.

В проекта „Граждански права“ ние искаме да разгледаме как, кога и къде хората в ЕС могат индивидуално или колективно да защитят и утвърдят своите права. Също така искаме да видим къде упражняването на правата е ограничено и как международното сътрудничество би могло да изгради бъдеще, в което правата са активно защитавани.

Европейски Алтернативи изпълнява проекта в партньорство с единадесет организации от цяла Европа.

EC Logo
Този проект е финансиран по програмата на Европейския съюз „ Основни права и гражданство“.

Партньори