DIGITAL PRIVACY

Prawa osób LGBTQI

prawa pracownicze i socjalne

CREATE | REACT

Nasz ponadnarodowy program szkoleniowy: CREATE I REACT dąży do wykorzystania energii aktywistów, artystów, twórców nowych technologii oraz ruchów obywatelskich na terenie Europy do wspólnej pracy na rzecz silnego poparcia dla ochrony praw.

O

Istnieje głęboki rozdźwięk między prawami, jakie gwarantuje UE, a korzystaniem z tych praw. Niejasne ustawodawstwo, ubezwłasnowolnienie lub strach przed represjami mogą powodować, że ludzie nie znają swoich praw i z nich nie korzystają.

W projekcie „Prawa Obywatela” chcemy przyjrzeć się jak, kiedy i gdzie mieszkańcy UE mogą indywidualnie i zbiorowo chronić oraz poszerzać prawa. Chcemy również zobaczyć, gdzie mają ograniczenia w korzystaniu z tych praw i jak ponadnarodowa współpraca może sobie wyobrazić i zbudować przyszłość, w której prawa są aktywnie chronione.

Organizacja European Alternatives wdraża projekt w partnerstwie z 11 organizacjami na terenie Europy.

EC Logo
Finansowany jest w ramach unijnego programu „Fundamentalne Prawa i Obywatelstwo”.

EC Logo
This project is co-funded by the Charles Stewart Mott Foundation

Partnerzy