Material BG

Знай Развивай Toolkit

Знай Развивай Toolkit

Знай Развивай предявяване

Знай Развивай предявяване

Знай Развивай: материали

Знай Развивай: материали

Качване на вашите материали

Качване на вашите материали

Регламенти, директиви и други актове

Регламенти, директиви и други актове

електронна книга

електронна книга

Теми

Дигитална сигурност

Дигитална сигурност

Права на ЛГБТИ

Права на ЛГБТИ

Права на ромите

Права на ромите

Трудови и социални права

Трудови и социални права

ГРАЖДАНСТВО

ГРАЖДАНСТВО

Казуси

правото да бъдем забравени

правото да бъдем забравени

Стерилизацията и ромските жени

Стерилизацията и ромските жени

не дискриминация въз основа на сексуална ориентация

не дискриминация въз основа на сексуална ориентация

Религиозното обучение в училищата

Религиозното обучение в училищата

Сексуалната ориентация като основание за закрила на бежанците

Сексуалната ориентация като основание за закрила на бежанците

Загуба на гражданство

Загуба на гражданство

Creative Commons Licence
All documents on this page are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.