Vzdelávacie Materialy

Zasielanie vašich materiálov na webstránku

Zasielanie vašich materiálov na webstránku

Nariadenia, smernice a iné právne akty

Nariadenia, smernice a iné právne akty

TÉMY (DOWNLOAD)

Pracovne a socialne prava

Pracovne a socialne prava

Digitálne súkromie

Digitálne súkromie

Práva LGBTQI osôb

Práva LGBTQI osôb

Práva Rómov

Práva Rómov

Občianstvo EÚ

Občianstvo EÚ

Prípadové štúdie

Nútené sterilizácie rómskych žien

Nútené sterilizácie rómskych žien

Pravo byt zabudnuty

Pravo byt zabudnuty

Pravo na nediskriminaciu z dovodu sexualnej orientacie

Pravo na nediskriminaciu z dovodu sexualnej orientacie

Sexuálna orientácia ako dôvod na ochranu utečencov

Sexuálna orientácia ako dôvod na ochranu utečencov

Náboženská výchova na školách

Náboženská výchova na školách

STRATA OBČIANSTVA

STRATA OBČIANSTVA

Creative Commons Licence
All documents on this page are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.