Konkurs: Egzekwujcie swoje prawa!

Prawa człowieka to nasze prawa. Ludzie rzadko znają swoje prawa i często nie są one respektowane. Pojawiły się ponadto nowe obszary, w których prawa człowieka nie podlegają w tej chwili ochronie.

Jako młodzi ludzie jesteście następnym pokoleniem odpowiedzialnym za to, by prawa człowieka nie tylko szanowano, ale by je jeszcze bardziej poszerzać.

Chcemy więc postawić przed Wami zadanie. Pomyślcie, jak lepiej chronić – i poszerzać – prawa człowieka i prawa obywatelskie w Europie i stwórzcie plan lub przeprowadźcie akcje, które będą właśnie to miały na celu!

Zadanie

Utwórzcie zespół – w klasie, w szkole czy wśród przyjaciół. Niech każdy zespół opracuje przedsięwzięcie, które:

 • powie ludziom o ich prawach
 • ochroni prawa w Waszej społeczności
 • pokaże, jak ochronę praw można rozszerzyć na całą Europę.

Jak możecie spowodować, żeby Wasza rodzina, inni uczniowie Waszej szkoły, albo może nawet Wasze władze lokalne, zaczęły się bardziej troszczyć o prawa człowieka i prawa obywatelskie? Co możecie zrobić, by domagać się swoich praw?

Wypróbujcie swoje pomysły, porozmawiajcie z innymi osobami i dowiedzcie się, co myślą, a następnie przyślijcie nam swój pomysł lub zapis przedsięwzięcia pokazującego, jak można się domagać swoich praw!

Co warto wziąć pod uwagę?

Oto ewentualne pytania, które radzimy przemyśleć podczas przygotowywania kampanii:

 • Czy istnieje jakiś obszar praw, który jest ważny dla Ciebie, dla Was, dla Waszych przyjaciół, Waszej społeczności? Czy wszyscy mają te same prawa? Jak są one chronione?
 • Jak można dopilnować, żeby były lepiej przestrzegane?
 • Co się dzieje, kiedy ktoś atakuje/zaniedbuje te prawa?
 • Jak moglibyście dotrzeć do jak największej liczby osób, by uświadomić im, że niektóre z ich praw są zagrożone?
 • Jak wyglądałby świat z równymi prawami dla wszystkich obywateli?
 • Jak wyglądałby świat bez żadnej ochrony praw?
 • Dlaczego wiele osób nie troszczy się o ochronę praw innych? Jak możemy to zmienić?
 • W jakich obszarach powinniśmy, Waszym zdaniem, poszerzyć istniejące prawa? Jak przekonalibyście o tej konieczności społeczeństwo i polityków?

Sprawdźcie materiały już dostępne na stronie Citizen Rights: citizenrights.euroalter.com

Zasady

W jakiej formie można przedstawić rozwiązanie?
Macie absolutną swobodę co do przyjętej formuły! Może to być nagranie video lub audio, zdjęcie, rysunek, Instagram challenge lub jakakolwiek inna forma, która  przyjdzie Wam do głowy.

Kto może wziąć udział?
Każdy, kto mieszka w Unii Europejskiej i mieści się w przedziale wiekowym 14 – 25 lat.

Kiedy?
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 20 stycznia 2016 r. do godz. 00.00.

I co wtedy?
Wszystkie zgłoszone projekty pojawią się na stronie Citizen Rights, gdzie będziecie mogli się zapoznać z pomysłami z całej Europy.

Jury oceni nadesłane projekty i wybierze najbardziej intrygujący, inspirujący i ekscytujący pomysł, który naprawdę mógłby zmienić nasze podejście do ochrony praw. Zwycięzcy zostaną zaproszeni, by przedstawić swój pomysł w Brukseli.głoszenia do konkursu przyjmowane są do 10 stycznia 2016 r. do godz. 12.00.

Jak się zgłosić?
Wyślijcie swoje zgłoszenie na nasz adres: citizenrights@euroalter.com, podając:

 • Swoje imię lub nazwę grupy
 • Imiona członków grupy oraz ich wiek
 • Miejsce, z którego jesteście
 • Załączcie swój pomysł lub dokumentację Waszej akcji (w wybranej przez siebie formie).

Check out the Citizen Rights’ student space

Here

Deadline: 20 January 2016

00:00 CET

Read the Citizen Rights’ topics

Here