Súťaž „Uplatni svoje právo“

Ľudské práva sú našimi právami. Avšak až príliš často si ľudia nie sú svojich práv vedomí, ich práva nie sú chránené alebo vznikajú nové oblasti spoločenského života, kde v súčasnosti nejestvuje žiadna ochrana ľudských práv.

Vy, mladí ľudia, ste nasledujúcou generáciou zodpovednou za to, že ľudské práva sú nielen rešpektované a chránené, ale že ich pôsobnosť je aj neustále rozširovaná.

Preto si vás dovoľujeme pozvať, aby ste sa zúčastnili na našej súťaži. Počas jej konania vás chceme vyzvať, aby ste sa zamysleli nad tým, ako možno lepšie chrániť – a rozširovať – naše ľudské a občianske práva v Európe, a aby ste vytvorili akčný plán zameraný na dosiahnutie práve tohto cieľa!

Výzva

Vytvorte družstvo, či už vo vašej triede, škole alebo spomedzi svojich priateľov. Každé družstvo by malo uvažovať nad projektom, ktorého cieľom bude:

 • komunikovať s ľuďmi o ich právach;
 • chrániť práva v rámci vašej „komunity“; alebo
 • prísť na spôsob, ktorým možno ochranu práv rozšíriť v celej Európe.

Akým spôsobom možno motivovať členov vašej rodiny, ostatných študentov na vašej škole či dokonca zástupcov vašej miestnej samosprávy, aby viac dbali o ľudské a občianske práva? Čo by sme mohli urobiť, aby sme lepšie uplatnili svoje práva?

Odskúšajte svoje nápady v praxi, hovorte o nich s inými ľuďmi, zistite, čo si o nich myslia, a zašlite nám svoj nápad alebo projekt Ako uplatniť svoje práva!

O čom by som mal/a premýšľať?

Tu je zopár otázok, nad ktorými by ste sa mohli zamyslieť pri príprave svojej kampane:

 • Jestvuje nejaká oblasť ľudských práv, ktoré sú dôležité pre vás, vašich priateľov alebo členov vašej komunity (okolia)? Majú všetci zaručené rovnaké práva? Aký spôsobom sú chránené?
 • Ako by ste mohli zabezpečiť, aby boli (lepšie) chránené?
 • Čo sa stane, ak niekto porušuje/ignoruje tieto práva?
 • Akým spôsobom by ste chceli zasiahnuť čo najširší okruh ľudí, aby ste zvýšili ich povedomie o určitom porušovaní/zanedbávaní ľudských práv?
 • Ako by vyzeral svet s rovnakými ľudskými a občianskymi právami pre všetkých?
 • Ako by vyzeral svet, v ktorom nie sú ľudské a občianske práva vôbec chránené
 • Prečo sa mnohí ľudia nezaujímajú o ochranu práv iných ľudí? Ako by sme to mohli zmeniť?
 • V ktorej oblasti by sme podľa vás mali rozšíriť pôsobnosť jestvujúcich práv? Akým spôsobom by ste o tom chceli presvedčiť ľudí a ich politických zástupcov?

Pravidlá

Čo musíme predložiť?
Akým spôsobom svoj nápad či projekt predložíte je len na vás! Môže to byť vo forme video či audio nahrávky, fotografie, náčrtu, instagramovej výzvy alebo akéhokoľvek iného prostriedku, ktorý vás napadne.

Kto sa môže prihlásiť?
Prihlásiť sa môže každý vo veku 14 až 25 rokov, kto žije na území EÚ.

Kedy?
Uzávierka prihlášok je 20. januára 2016 o 00.00 hod.

Čo sa stane potom?
Všetky prihlášky budú zverejnené na webstránke Občianske práva, aby všetci mohli vidieť nápady a projekty z celej Európy.
Porota následne zhodnotí všetky prihlášky a vyberie spomedzi nich tie najzaujímavejšie, najinšpiratívnejšie a najvzrušujúcejšie nápady a projekty, ktoré podľa nej majú skutočnú  nádej na zmenu spôsobu, akým pristupujeme k ochrane ľudských práv. Autor víťazného projektu bude pozvaný, aby svoj nápad či projekt oficiálne predstavil v Bruseli.

Ako sa prihlásim?
Stačí na mailovú adresu citizenrights@euroalter.com zaslať svoju prihlášku obsahujúcu:

 • Vaše meno alebo meno vášho družstva;
 • Meno a vek každého člena vášho družstva;
 • Miesto či miesta, z ktorého sa prihlasujete;
 • Priloženú dokumentáciu vášho nápadu alebo akčného plánu (v akejkoľvek forme, akou chcete svoj projekt vysvetliť).

Pre ďalšie informácie o projekte, prosím, pozrite si materiál umiestnený na webstránke

tu

Uzávierka prihlášok je 20. januára 2016

o 00.00 hod.

Pre ďalšie informácie o projekte, prosím, pozrite si materiál umiestnený na webstránke

tu