Informare

Carta Drepturilor Fundamentale şi Directiva UE 2000/78 interzic explicit discriminarea bazată pe orientarea sexuală în anumite împrejurări. Articolul 21 din Cartă prevede următoarele: „Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum […] orientarea sexuală.” Persoanele transsexuale beneficiază de o protecţie mai puţin explicită în legislaţia UE – transdiscriminarea este interzisă la categoria motive bazate pe „sex” în Carta Drepturilor Fundamentale , iar Directiva din 2006 privind egalitatea între femei şi bărbaţi interzice, la încadrarea în muncă, discriminarea bazată pe schimbarea sexului unei persoane.

Toate statele membre UE au declarat ilegală discriminarea bazată pe orientare sexuală la locul de muncă, precum şi la aplicarea drepturilor şi legilor UE. Începând din 2014, 24 de state membre UE au interzis discriminarea pe motiv de orientare sexuală în afara locului de muncă.
Cu toate acestea, legile UE nu includ şi interzicerea discriminării faţă de persoane transsexuale ori discriminarea bazată pe orientarea sexuală în afara domeniului muncii. Multe state din Europa obligă persoanele transsexuale la operaţii de sterilizare în vederea schimbării sexului, iar unele state europene nu asigură recunoaştere legală identităţilor de gen ale persoanelor transsexuale. Căsătoria între persoane de acelaşi sex şi adopţia în cadrul cuplurilor de acelaşi sex nu este posibilă în toate statele membre UE, aceste state neavând obligaţia de a recunoaşte căsătorii între persoane de acelaşi sex oficiate în alte state UE.

În UE, există acte de violenţă şi discriminare faţă de persoane declarate LGBTQI. Unele state membre UE nu au inclus orientarea sexuală şi identitatea de gen printre motivele infracţiunilor inspirate de ură.

ÎNŢELEGERE

Pe lângă drepturi precum libertatea de circulaţie, Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) include la articolul 19 alineatul (1) şi dreptul de a nu fi discriminat pe motiv de orientare sexuală. Acesta acordă Uniunii Europene dreptul de a adopta legislaţie în vederea combaterii discriminării bazate pe orientare sexuală, în limitele competenţelor sale.

Directiva 2000/78/CE (2000) a creat un cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. Obiectivul directivei este de a proteja lucrătorii europeni faţă de orice formă de discriminare bazată pe sex, vârstă, rasă, orientare sexuală etc. Obiectivul directivei a fost consolidat de Tratatul de la Lisabona, care a ridicat Carta Drepturilor Fundamentale la un statut egal cu cel al celorlalte tratate şi interzice „discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum […] orientarea sexuală”.

Directiva 2000/78/CE a reprezentat un pas important în interzicerea, la locul de muncă, a discriminării bazate pe orientare sexuală întrucât multe state europene nu aveau la vremea respectivă legi anti-discriminare corespunzătoare. Directiva 2006/54/CE a extins interdicţia, înglobând şi discriminarea bazată pe sex la locul de muncă, precizând explicit că interdicţia include şi discriminarea bazată pe schimbarea sexului unei persoane.

Raportul Comisiei privind Directiva 2000/78/CE şi Directiva 2006/54/CE precizează că, în prezent, toate statele membre au implementat, în mare parte, ambele directive. În raport se precizează însă, cu privire la Directiva 2000/78/CE, că rămân unele probleme la implementare, iar cu privire la Directiva 2006/54/CE se subliniază că doar patru state membre au interzis explicit discriminarea bazată pe schimbarea sexului unei persoane, celelalte state limitându-se la formulări generale.

Aceste directive vizează doar discriminarea manifestată la locul de muncă şi nu obligă statele membre să interzică, în alte domenii, discriminarea bazată pe orientarea sexuală sau pe identitatea de gen.
Un sondaj pe tema LGBT efectuat în 2012 de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene a constatat că numeroase persoane LGBTQI se confruntă cu discriminare şi violenţă.

· 20% – 60% dintre persoanele transsexuale au declarat că s-au simţit discriminate sau hărţuite din cauză că erau considerate transsexuale.
· În unele ţări, 40% dintre persoanele chestionate au declarat că evită să fie deschise despre statutul lor de LGBT deoarece se tem de hărţuire sau violenţă.
· În UE, 36% – 79% dintre persoanele chestionate evită în public să se ţină de mână cu partenerul lor de acelaşi sex de teama unor atacuri, ameninţări sau hărţuiri.

O propunere de directivă privind tratamentul egal între persoane indiferent de religie sau credinţă, handicap, vârstă sau orientare sexuală în afara locului de muncă se află în dezbatere încă din 2008, dar nu s-a adoptat încă.

Material educaţional

Material educaţional

În curând

STUDII DE CAZS

Nediscriminare la locul de muncă

Nediscriminare la locul de muncă