INFORMAREA

Răspândirea dramatică a internetului din ultimii douăzeci de ani ne-a pus în fața unor noi provocări în ceea ce privește drepturile omului, în special păstrarea unui echilibru între dreptul la libertatea presei și dreptul la libertatea de exprimare, pe de o parte, și dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor, pe de altă parte.

Oricât de necunoscuți ne considerăm, tastarea numelui nostru într-un motor de căutare poate avea ca rezultat obținerea unei varietăți de informații despre noi, de la pagini ale rețelelor sociale până la știri și alte forme de informare. Majoritatea dintre noi au o identitate digitală, alcătuită din fragmente din trecut și prezent, care persistă în timp. Identitatea digitală este utilizată, cu sau fără știrea noastră, de alți actori de pe internet, în scopuri de care este posibil să nu fim conștienți.

Descoperirile din 2013 ale lui Edward Snowden cu privire la programele de supraveghere desfășurate de Agenția Națională de Securitate (NSA) a SUA și de Serviciul guvernamental britanic de informații (GCHQ – Government Communications Headquarters) au sporit preocuparea în ceea ce privește protejarea dreptului nostru la viață privată și protecția datelor în Europa.

Atât dreptul la viață privată, cât și dreptul la protecția datelor sunt protejate în temeiul legislației UE și al Convenției Europene a Drepturilor Omului. Cu toate acestea, niciunul din ele nu este absolut – dreptul vostru la viață privată și la protecția datelor poate fi limitat în anumite circumstanțe. Folosindu-se de aceste excepții, programele guvernamentale de supraveghere au invocat securitatea națională pentru a justifica ingerințele în viața privată. Contestarea acestor restricții a devenit și mai dificilă, având în vedere că informațiile privind aceste limitări sunt păstrate secrete. Dezvoltarea dreptului de a fi uitat ridică, de asemenea, probleme serioase în ceea ce privește rolul companiilor private în luarea deciziilor privind încălcarea unui drept.

ÎNŢELEGE

Dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor sunt protejate în temeiul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, la articolul 7 și, respectiv, articolul 8. Dreptul la viață privată este protejat, de asemenea, în spațiul european și în toate statele membre UE, în temeiul articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Protecția datelor este reglementată pe întreg teritoriul UE în temeiul Directivei privind protecția datelor, adoptată în 1995, care impune statelor membre UE să adopte legi naționale privind protecția datelor.

Directiva din 1995 privind protecția datelor garantează că indivizii au drepturi solide în ceea ce privește prelucrarea și controlarea datelor care îi privesc, inclusiv dreptul de a se opune prelucrării datelor și dreptul de acces la date. „Operatorul” de date trebuie să se asigure că informațiile sunt colectate „în scopuri determinate, explicite și legitime” și trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele sunt exacte și, în caz contrar, să le rectifice sau să le șteargă . Directiva privind protecția datelor impune totuși statelor membre obligația de a furniza o serie de excepții în cazurile de interes public; de exemplu, nu se aplică aceleași standarde de protecție a datelor în cazul datelor prelucrate în scopuri jurnalistice, artistice sau literare.

Într-o hotărâre pronunțată recent de Curtea Europeană de Justiție se afirmă că „dreptul la protecția datelor (…) nu este un drept absolut, ci trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate” și că acesta ar trebui evaluat în conformitate cu principiul proporționalității. În special libertatea de exprimare intră adesea în conflict cu dreptul la protecția datelor, având în vedere că și acesta este un drept fundamental, care, spre deosebire de interzicerea torturii sau a sclaviei, de exemplu, nu este absolut, ci, în schimb, trebuie să fie „privit în raport cu funcția sa socială.” Regimul UE privind protecția datelor trece, de asemenea, printr-un proces de revizuire în prezent. În 2012, Comisia Europeană a propus un regulament nou privind protecția datelor, care ar urmări să armonizeze modul în care statele membre abordează problema protecției datelor, incluzând în mod explicit dreptul de a fi uitat și obligând companiile din țările terțe, care oferă servicii europenilor, să respecte normele UE privind confidențialitatea datelor.

Când pot fi colectate datele mele?
 • Datele tale pot fi prelucrate numai în cazul în care acestea respectă următoarele criterii: prelucrarea trebuie efectuată cu acordul tău, necesar pentru un contract; prelucrarea datelor trebuie să fie în interesul tău vital, în interesul legitim al altora (dar numai atâta timp cât drepturile tale fundamentale nu prevalează asupra acestui interes legitim) sau prelucrarea acestor date este necesară pentru un interes public.
 • Datele tale pot fi prelucrate numai în cazul în care acestea respectă următoarele criterii: prelucrarea trebuie efectuată cu acordul tău, necesar pentru un contract; prelucrarea datelor trebuie să fie în interesul tău vital, în interesul legitim al altora (dar numai atâta timp cât drepturile tale fundamentale nu prevalează asupra acestui interes legitim) sau prelucrarea acestor date este necesară pentru un interes public.
 • Acestea trebuie să fie colectate în mod legal, ceea ce înseamnă nu numai că există o lege specifică, ce permite organismului guvernamental sau companiei să colecteze datele tale, dar și că legea în cauză trebuie să aibă unul din scopurile enumerate în Directivă sau să vizeze drepturile și libertățile altora. De asemenea, colectarea datelor trebuie să fie necesară într-o societate democratică, ceea ce înseamnă că aceasta corespunde unei nevoi sociale imperative și că modalitatea de colectare este proporțională cu scopul.
 • Scopul colectării datelor trebuie să fie definit în mod specific și clar înainte de colectarea datelor. Colectarea datelor pentru un scop nedeterminat este ilegală. Transferarea datelor către un terț necesită un temei legal.
 • Trebuie colectate numai datele care sunt adecvate, pertinente și neexcesive în ceea ce privește scopul pentru care sunt colectate, iar alegerea datelor trebuie efectuată pe baza unui scop declarat. Persoana care colectează datele trebuie să verifice, de asemenea, că acestea sunt exacte și actualizate. Este important ca datele să fie păstrate într-o formă care să nu permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele. Cu toate acestea, datele pot fi păstrate mai mult timp dacă sunt transformate în date anonime.
 • Persoanele care dețin datele tale trebuie să te informeze cu privire la modul în care sunt folosite datele tale și, pe cât posibil, trebuie să acționeze astfel încât să fie respectate prompt dorințele tale referitoare la date.
 • Persoanele care dețin datele tale au obligația de a proteja securitatea și confidențialitatea acestor date. Furnizorii de servicii de telecomunicații sunt obligați să te informeze dacă a fost violată securitatea datelor tale.

Detalii: http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_ENG.pdf

Ce drepturi am în temeiul Directivei privind protecția datelor?

Ai următoarele drepturi:

 • să fii informat dacă o persoană sau companie deține în dosarele sale datele tale personale (site-uri de internet, baze de date, furnizori de servicii, etc.)
 • să corectezi sau să ștergi datele tale, dacă sunt incomplete sau inexacte
 • să fii informat pe deplin și să își dai acordul dacă un site de internet dorește să stocheze și să preia date din calculatorul tău sau să îți urmărească activitatea când ești online
 • comunicare online confidențială (de ex., e-mailuri)
 • să fii notificat dacă datele tale personale deținute de un furnizor de servicii au fost pierdute, furate sau dezvăluite în alt mod și confidențialitatea riscă să fie afectată negativ
 • • să nu ți se trimită reclame nesolicitate (spam)
Material educaţional

Material educaţional

În curând
Joacă „dreptul de a fi uitat”

Joacă „dreptul de a fi uitat”

STUDII DE CAZ

Supraveghere

Supraveghere

Detalii
(în limba engleză)
Dreptul de a fi uitat

Dreptul de a fi uitat